Posts Tagged ‘Work’

Головний біль багатьох роботодавців – вакцинація працівників проти COVID-19. Чи можна змусити працівників вакцинуватися? Чи слід відсторонити або відправити у неоплачувану відпустку невакцинованого працівника? Які слід вимагати документи від вакцинованих працівників? Це далеко не повний перелік питань від роботодавців.

Зауважимо, що на сьогоднішній момент вакцинація є добровільною. Виключенням є тільки працівники, яким така вакцинація визначена як обов’язкова. Такі працівники наразі визначені у наказі МОЗ від 04.10.2021 р. № 2153.

УВАГА! Звільняти працівника через відмову вакцинуватися заборонено. Також не можна змушувати працівника піти у неоплачувану відпустку, застосовувати методи економічного впливу, обмежувати трудові права та гарантії невакцинованих працівників.

З 08.11.2021 р. працівників, для яких вакцинація проти COVID-19 визначена обов’язковою, але які відмовились чи ухиляються від вакцинації, можна буде відсторонювати від роботи без оплати.

Непрості питання щодо організації роботи працівників, які не вакцинувалися,  краще вирішувати разом із юристам Atilog. Ми вивчимо вашу ситуацію і знайдемо безпечне рішення.

З 01.09.2021 р. набрав чинності ДСТУ 4163:2020. Його застосовують:

у діяльності юросіб;

при складанні розпорядчої, організаційної та інформаційно-аналітичної документації;

– у паперовому та електронному документообігу.

Отже, фактично наказ про звільнення працівника після 01.09.2021 р. слід було оформлювати у відповідності до ДСТУ 4163:2020. Виходить, що наказ оформлений не за правилами стандарту нечинний? Ні! Головне, щоб у наказі були реквізити, визначені стандартом, як обов’язкові для документів юросіб: (1) найменування юрособи, (2) назва виду документа, (3) дата документа, (4) реєстраційний індекс документа, (5) заголовок до тексту документа, (6) текст документа, (7) підпис (для електронних документів — електронний підпис або електронна печатка в разі відсутності електронного підпису).

Обов’язкові реквізити є, але оформлені не так, як вимагає, ДСТУ 4163:2020? Нічого страшного. Такий документ є чинним і оскаржити його не вийде. Зауважимо, що суд визнав незаконним наказ про звільнення, в якому був відсутній обов’язковий реквізит – реєстраційний індекс документа (постанова Полтавського апеляційного суду від 30.04.2020 р. у справі № 528/790/19 1 , яка Ухвалою ВСУ від 03.02.2021 р. залишена чинною).

До речі, і на думку МФУ (лист від 22.09.2021 р. № 41020-07/К-64/1/2109), неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції.

Звертаючись до Atilog за розробкою кадрової документації, ви одразу отримуєте форми наказів з урахуванням усіх останніх новинок законодавства.

Мова йде про норматив осіб з інвалідністю за 2021 рік. Обов’язок працевлаштувати особу з інвалідністю встановлено ч. 1 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р.  875-XII. Умовно норматив – це кількість працівників з інвалідністю у співвідношенні до кількості звичайних працівників.

Виконувати норматив повинні усі роботодавці, у тому числі, фізичні особи-підприємці. Фактично, працевлаштувати 1 особу з інвалідністю треба, якщо середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП) за рік дорівнює від 8 до 37 осіб. Якщо СКШП за рік 25 і більше осіб, то норматив дорівнює 4 % СКШП за рік.

Звільнені від виконання нормативу тільки:

– роботодавці, у яких СКШП за рік становить 7 і менше осіб;

– представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами;

– відокремлені підрозділи підприємств, установ, організацій.

УВАГА! За невиконання нормативу на роботодавця (окрім бюджетників) накладаються адміністративно-господарські санкції за кожне робоче місце, не зайняте особою з інвалідністю. Розмір санкції – середньорічна зарплата штатного працівника (!) або половина цієї суми, якщо працює до 15 осіб.

Не знали про це? Ще є час виконати норматив. Для цього необхідно не пізніше 16.11.2021 р. прийняти на роботу (виключно на основне місце роботи) і не звільняти до 31.12.2021 р. 3 особи з інвалідністю.

Не встигаєте? Скоріш подайте форму 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». Це не звільняє від виконання нормативу, але у вас з’явиться шанс довести суду, що ви вжили всіх заходів щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Позитивна судова практика є (постанова ВСУ від 26.06.2018 р. № 806/1368/1).

Юристи Atilog допоможуть Вам оцінити ситуацію з виконання нормативу та захистять Ваші права в суді.

Outsourcing contracts

12 Липня, 2021 by atilog

Около 80 % ІТ компаний Украины — это сервисные outsourcing компании. В большинстве случаев контрагентами таких компаний являются зарубежные заказчики. Взаимоотношения между сторонами оформляются в виде outsourcing contracts.

Существует три основных типа контрактов — Fixed Price, Time & Materials и Dedicated Team. Рассмотрим, в каких случаях лучше применять тот или иной договор.

1. Fixed Price or Fixed Cost:
Уже на начальной стадии проекта у сторон есть фиксированный объем работ, фиксированное время и фиксированная цена. Клиент точно знает, чего он хочет, и может предоставить детальное описание проекта. У разработчика должна быть подробная спецификация, описывающая каждую деталь будущего проекта. На основание этого разработчик может заранее точно определить объем работ, необходимое для их реализации время и их стоимость.
Такой вид контрактов рассчитан на краткосрочные проекты, продолжающиеся не более нескольких месяцев. К тому же, этот договор гораздо больше подходит для крупных IT компаний, в которых большой штат аналитиков, которые могут хорошо проанализировать проект и учесть все возможные риски.
После начала непосредственной работы над проектом заказчику уже очень сложно внести изменения к требованиям к продукту, так как все четко определенно заранее.
Разработчик обязан исправить все баги продукта, которые не соответствуют критериям приемки.
Обычно в таких договорах оплата производится за полностью готовый продукт.
Этот тип сотрудничества не предполагает активного участия клиента в рабочем процессе. Процесс полностью контролируется менеджером проекта, нанятым компанией разработчиком.
Основными рисками для разработчика в данном контракте являются следующие:

  • клиент может отказаться платит по завершении проекта за готовый продукт;
  • если реальная стоимость проекта будет выше чем та, что зафиксирована в договоре, эти расходы несет разработчик.

2. Следовательно, этот тип контракта нужно выбирать, когда у вас:

  • детализированная спецификация
  • краткосрочный проект
  • не нужен контроль со стороны клиента
  • изменения не применяются
  • четкий deadline

3. Time and Materials:
Этот договор отлично подходит для долгосрочных проектов, в которых объем работ сложно определить заранее, в связи с этим невозможно сразу сказать сколько времени уйдет на реализацию проекта и его стоимость. Клиент платит не за готовый продукт, а за часы, потраченные на разработку заранее определенного функционала, и возмещает материальные затраты. В контракте фиксируется только цена за час работ, поэтому клиент платит периодически (поэтапно), а не по окончании проекта.
Заказчик в любое время может изменить свои требования к продукту. Исправление всех багов оплачивается клиентом отдельно.
Клиент берет непосредственное участие в управлении проектом.
Когда выбирать Т&М? Когда у вас долгосрочный проект, в основе которого инновационная идея, требующая внесения постоянных изменений.

4. Dedicated Team:
У этого договора много общего с ТМ контрактом. Основное отличие в том, что клиент платит за команду (группу) разработчиков, которые будут работать над его проектом определенное время. Команда должна заниматься исключительно этим проектом, и не может выполнять любые другие задания. Преимущество этого договора в том, что даже при отсутствии фактического задания для команды, клиент оплачивает их время. Так же этот контракт предусматривает, что команда будет технически поддерживать готовый продукт и после завершения проекта.
В этом договоре сложно описать заключительный этап сотрудничества, так как он может меняться в зависимости от конкретного проекта.
Команда разработчиков становится частью персонала клиента и должна следовать корпоративной культуре клиента, работать на благо его компании. Таким образом клиент может в любое время изменить задание для команды или возложить на них новые обязанности.
Клиент сам управляет процессом и принимает все решения по проекту самостоятельно.
Этот договор следует выбирать если у вас сложный проект, предусматривающий долгосрочное сотрудничество, в котором клиент намерен лично управлять рабочим процессом.

Правильный договор — очень важный элемент успешной работы. Перед заключением контракта проанализируйте все условия проекта и выберите.

Звучить чудово, але у мене є кілька питань

Зв'язатись