Archive for Грудень, 2021

Ефективна дата: 14.12.2021

Цей Договір приєднання укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю “АТІЛОГ” (надалі – Володілець) в особі керівника Хвостенко Владислава Сергійовича з однієї сторони та між будь – якою фізичною особою (надалі – Відвідувач), що отримала доступ до сайту або використовує його, з іншої сторони, про:

 1. Визначення термінів:
  1.1. Користування сайтом – означає використання сайту для відправки запиту Володільцю на надання  послуг й  ознайомлення з розміщеними на сайті текстовими матеріалами, графічними зображеннями та/або відеозаписами.
  1.2. Володілець – означає Товариство з обмеженою відповідальністю “АТІЛОГ” в особі керівника Хвостенко Владислава Сергійовича, що зареєстровано за адресою Україна, 61204, Харківська обл., місто Харків, проспект Людвіга Свободи, будинок 42, квартира 7 та внесено до ЄДР з ЄДРПОУ 35974114.
  1.3. Відвідувач – означає будь – яку дієздатну фізичну особу, яка використовує сайт та приєдналася до Договору приєднання. Кількість Відвідувачів є необмеженою.
  1.4. Договір приєднання (надалі – Договір) – означає договір приєднання відповідно визначення наданого у статті 634 Цивільного кодексу України.
  1.5. Ефективна дата – означає календарну дату з якої версія Договору розміщена Володільцем на сайті та відкрита до приєднання з боку Відвідувача.
  1.6. Приєднання – означає конклюдетну дію, яка підтверджує ознайомлення та згоду Відвідувача з умовами Договору приєднання. Такою конклюдентною дією є використання сайту.
  1.7. Сайт – означає сукупність програмних та медійних засобів, об’єднаних технічно та логічно під єдиним доменним ім’ям https://atilog.ua, у мережі Інтернет.
  1.8. Всі інші терміни, що не отримали визначення у цьому пункті, використовуються та тлумачаться відповідно до законодавства та ділової практики України.
 2. Предмет договору:
  2.1. На підставі Договору Володілець зобов’язується безоплатно надавати послугу Відвідувачу з доступу до сайта, а Відвідувач зобов’язується користуватися сайтом відповідно до умов Договору.
  2.2. Інформація, розміщена на сайті, не є публічною офертою та/або договором приєднання про надання юридичних, бухгалтерських, консультаційних та інших послуг. Інформація з сайту надається виключно для цілей реклами Володільця.
  2.3. Інформація, розміщена на сайті, не юридичною, бухгалтерською та іншою консультацією.
 3. Інтелектуальна власність:
  3.1. Володільцю належать виключні майнові права та право власності (володіння, користування, розпорядження) на сайт, доменне ім’я, текстові матеріали, графічні зображення,  відеоматеріали та інші об’єкти інтелектуальної власності, що розташовані на сайті.
  3.2. Об’єкти інтелектуальної власності, що розташовані на сайті, але виключні майнові права на них належать третім особам, залишаються власністю відповідних третіх осіб. Володілець використовує такі об’єкти інтелектуальної власності на підставі згоди їх власників та/або доброчесного використання (англ. fair use).
  3.3. Володілець не відчужує та не передає Відвідувачу у виключну, невиключну та одиничну ліцензію виключні майнові права та право власності (володіння, користування, розпорядження) на всі об’єкти інтелектуальної власності з пункту 3.1 Договору під час приєднання останнього до Договору.
 4. Відмова від гарантій та відповідальності:
  4.1. Володілець відмовляється від будь – яких прямих та непрямих письмових та усних гарантій щодо достовірності інформації, розміщеної на сайті, постійної безперебійної та/або без проблемної роботи сайту та можливості отримати доступ до сайту з будь – яких пристроїв з використанням будь – яких веб – браузерів.
  4.2. Володілець не несе майнової відповідальності за будь – які збитки, упущену вигоду, господарські санкції, адміністративні та кримінальні штрафи, моральну шкоду та інші втрати, які завдало та/або може завдати Відвідувачу користування сайтом.
 5. Термін дії та внесення змін:
  5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту приєднання Відвідувача до нього.
  5.2. Строк Договору починає свій перебіг з моменту приєднання Відвідувача до нього та закінчується з моменту розірвання Договору Сторонами.
  5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
  5.4. Зміни до цього Договору дійсні за умови того, що вони вносяться Володільцем та складаються у електронній формі у виді змін у Договорі. Зміни набирають чинності з моменту їх внесення до Договору та зміни ефективної дати.
  5.5. Сторон, що бажає розірвати цей Договір, може зроботи це, повідомивши іншу Сторону про це шляхом направлення листа на електронну пошту іншої Сторони за 1 (один) календарний день до бажаної дати розірвання Договору. Договір буде вважатися розірваним після перебігу 1 (одного) календарного дня.
 6. Застосовуване право та вирішення спорів:
  6.1. Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі інші питання не визначені у Договорі регулюються відповідно до законодавства України.
  6.2. За невиконання або невідповідне виконання власних обов’язків Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
  6.3. Усі спори, що виникають або можуть виникнути між Сторонами вирішуються у претензійному порядку.
  6.4. Сторона, яка має претензію, повинна скласти її у письмовій формі та надіслати на електронну пошту іншої Сторони.
  6.5. Сторона, яка є отримувачем претензії, повинна надати мотивовану письмову відповідь на неї протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії.
  6.6. Усі претензії, що надсилаються будь – якими іншими видами зв’язку, крім визначених вище, не мають розглядатися.
  6.7. Якщо Сторони не змогли вирішити спір у претензійному порядку, вони можуть передати його до компетентного суду за місцезнаходженням Володільця.
 7. Інші умови:
  7.1. Обробка персональних даних Відвідувача регулюється відповідно до Повідомлення про обробку персональних даних, що розміщене на сайті.
  7.2. Використання файлів cookie відбувається відповідно до Повідомлення про використання файлів cookie, що розміщене на сайті.
  7.3. Цей Договір містить повну домовленість та розуміння між Сторонами щодо предмету Договору та замінює всі попередні письмові та усні угоди, обговорення або заяви між ними щодо вищенаведеного.
  7.4. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору (або його частину) буде визнано недійсним або відповідне положення (або його частина) не матиме юридичної сили, таке положення застосовується у найповнішому дозволеному обсязі з метою втілення намірів Сторін, а решта цього Договору продовжує діяти в повній мірі.
  7.5. Сторони заявляють та гарантують, що:
        7.5.1 мають усі права та повноваження для укладення цього Договору.
        7.5.2. не є сторонами будь-якої угоди, судового рішення або наказу, несумісного з умовами цього Договору.

  Відвідувач зобов’язаний направити запит на електронну пошту Володільця info@atilog.ua при виникненні будь – яких питань щодо Договору.

  Наразі IT – індустрія є однією з найпривабливіших галузей економіки для працевлаштування та створення бізнесу. Стрімкий  розвиток IT не оминув уваги й з боку держави, тому 15 червня 2021 Верховна Рада прийняла Закон “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, так званий Закон про Дія City, яким ввела новий правовий режим для IT – індустрії. 

  Уже на початку 2022 року Дія Сity почне працювати. Наразі у Верховній Раді перебуває законопроєкт щодо зміни оподаткування для резидентів Дія City. 

  То що ж таке Дія City? Як тепер буде відбуватися співпраця з ФОПами? Що таке гіг-контракт та для чого він потрібен? Дія City — це перспективи та лояльність до IT, чи, може, нові рамки?

  Дійсно, ще є безліч запитань, але команда ATILOG допоможе Вам знайти відповіді.

  Що ж представляє собою Дія Сity? Які нововведення чекати IT – компаніям та простим розробникам?  

  Стати резидентами Дія City зможуть лише юридичні особи, зареєстровані  на території України. Уряд залишив можливість обирати на власний розсуд бути учасником Дія City чи ні. Також є важливим запевнення від держави для майбутніх резидентів, щодо незмінності умов перебування у Дія Сity на протязі 25 років. Внесення змін буде можливим лише в тому разі, якщо це буде передбачати покращення умов для учасників.

  Які критерії вступу до Дія Сity? 

  Закон встановлює вичерпний перелік критеріїв для майбутніх резидентів Дія City:

  • здійснення видів діяльності, встановлених законодавством про Дія City. Сюди можна віднести розробку програмного забезпечення, бізнес – аналітику, управління проектами та майже всі інші напрямки діяльності в IT;
  • 90% доходів від здійснення цих видів діяльності;
  • середня заробітна плата працівників / винагорода гіг – спеціалістів не менше €1200;
  • 9+ працівників і/або гіг – спеціалістів.

  Для молодих компаній, наприклад стартапів, вступ є спрощеним. Наприклад, ви не зобов’язані встановлювати винагороду для працівників/гіг – спеціалістів в еквіваленті €1200 до гривні  та наявності  9 і більше працівників/гіг – спеціалістів.

  Гіг-контракт, що це за таке?

  До заснування гіг – контракту відносини між замовником та виконавцем можно було врегулювати двома шляхами: цивільно – правова угода або трудовий договір. У цивільно – правовому договорі сторони можуть, наприклад, самостійно визначити розмір винагороди виконавця, а у трудовому договорі вона не може бути меншою за 6500 гривень. У той же час, трудовий договір передбачає соціальні гарантії для виконавця, в цивільно – правовому це зробити неможливо. Тобто, гіг – контракт – це новий вид договору, що поєднує риси притаманні для цивільно – правових та трудових відносин, також його можливо укласти лише з резидентом Дія City.

  Нововведенням є просте вирішення питання відчуження прав інтелектуальної власності від виконавця  до замовника, які відповідно до гіг-контракту відразу після створення, наприклад, програмного забезпечення належатимуть замовнику.

  Які зміни нас чекають в системі оподаткування?

  Законопроєкт про оподаткування для резидентів Дія City та їх працівників/гіг – спеціалістів передбачає зміни до оподаткування. При виплаті винагороди працівнику/гіг – спеціалісту, замовник зобов’язаний сплатити за працівника 5 % податку на прибуток фізичних осіб, 1,5% військовий збору та 22 % ЄСВ від мінімальної заробітної плати, тобто 1430 гривень на 1 січня 2022 року. Гіг – спеціаліст має сплачувати ті ж самі податки, але самостійно. Ми можемо побачити, що оподаткування доходів виконавців не зазнало сильних змін у порівнянні з ФОП 3 групи.

  У той же час, корпоративні податки зростуть. Резиденти Дія City можуть обрати між 18  % податку на прибуток та 9 % податку на виведений капітал. Слід пам’ятати, що ми маємо справу з юридичними особами, тому при отриманні доходів від діяльності, наприклад, товариства з обмеженою відповідальністю, ми маємо сплатити 18 % податку на дивіденди та 1.5 % військового збору у разі обрання податку на прибуток або 9 % податку на дивіденди плюс 1.5 % військового збору, якщо ми обрали податок на виведений капітал.

  Чи варто ставати резидентами  Дія City?

  Не можна сказати, що для одних вступ в Дія City буде вигідним, а для інших ні, навіть не маючи повної картини про майбутні зміни, щодо оподаткування.
  Однозначно, з настанням 2022 року запрацює новий режим Дія Сity, та про його економічну цінність та вплив на розвиток IT-індустрії можна буде сказати лише з плином часу. 

  Сьогодні ми можемо гарантувати лише одне: в будь-якому випадку ми слідкуватимемо за всіма нововведеннями та допоможемо Вам розібратися з усіма тонкощами.

  Ефективна дата: 07.12.2021

  Товариство з обмеженою відповідальністю “АТІЛОГ” створило це Повідомлення про обробку персональних даних (надалі – Повідомлення) з метою дотримання законодавства про використання файлів cookie.

  Ми наполягаємо на ретельному ознайомленні з Повідомленням перед початком використання сайту. Просимо не використовувати сайт, якщо ви не згодні з положеннями цього Повідомлення.

  Будь ласка, також прочитайте наше Повідомленням про обробку персональних даних.

  Повідомлення застосовується виключно до сайту https://atilog.ua. Використання файлів cookie за всіми посиланням, розміщеними на нашому сайті, на інші сайти та веб – ресурси регулюється відповідними політиками конфіденційності або документами зі схожим змістом. По всім питанням, що стосуються такої обробки персональних даних, просимо звертатися до адміністрації відповідних сайтів та веб – ресурсів.

  Відносини щодо використання ТОВ “АТІЛОГ” файлів cookie для збору даних Відвідувачів сайту регулюється правом України, крім Відвідувачів, що є громадянами держав – членів Європейському Економічному Просторі, до них застосовується право Європейського союзу.

  1. Визначення:
   1.1. Відвідувач –  означає будь – яку дієздатну фізичну особу, яка використовує сайт та приєдналася до Договору приєднання. Кількість Відвідувачів є необмеженою.
   1.2. Володілець – означає юридичну особу, що володіє сайтом та розміщує файли cookie на ньому.
   1.3. Файли cookie – означає файли, розміщені веб – сервером у веб – браузері, призначені для автоматичної обробки персональних даних користувачів сайту. Більше про файли cookie ви можете дізнатися за посиланням https://www.aboutcookies.org або https://cookiedatabase.org. Володілець використовує наступні види файлів cookie:
        1.3.1. Обов’язкові – означає cookie файли, що дозволяють виконувати основні функції веб-сайту, такі як вхід в систему і управління обліковим записом. Веб-сайт не може використовуватися належним чином без обов’язкових cookie файлів;
        1.3.2. Аналітичні – це cookie файли, які використовуються, щоб побачити, як відвідувачі використовують веб-сайт, наприклад, аналітичні cookie файли. Ці cookie файли не можуть використовуватися для прямої ідентифікації певного користувача;
        1.3.3. Цільові – означає cookie файли, що  використовуються для ідентифікації відвідувачів між різними веб-сайтами, наприклад, контент-партнери, банерні мережі. Ці cookie файли можуть використовуватися компаніями для створення профілю інтересів відвідувачів або для показу релевантної реклами на інших веб-сайтах;
        1.3.4. Функціональні – означає cookie файли використовуються для розпізнавання користувача при його повторному відвідуванні веб-сайту. Вони допомагають персоналізувати контент веб-сайту, зберегти вибране налаштування, наприклад: мова, часовий пояс.
   1.4. Підстава для використання файлів cookie – означає юридичний факт, що дозволяє нам використовувати файли cookie. Підставою для використання файлів є згода Відвідувачів.
   1.5. Сайт – означає сукупність програмних та медійних засобів, об’єднаних технічно та логічно під єдиним доменним ім’ям https://atilog.ua, у мережі Інтернет.
   1.6. Ефективна дата – означає календарну дату з якої версія Повідомлення розміщена Володільцем на сайті та стає чинною.
  2. Володілець:
   2.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “АТІЛОГ” (надалі – Володілець, ми, наш).
   2.2. Керівник: Хвостенко Владислав Сергійович.
   2.3. Адреса: Україна, 61204, Харківська обл., місто Харків, проспект Людвіга Свободи, будинок 42, квартира 7.
   2.4. Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі: 35974114
  3. Підстава:
   3.1. Підставою для використання файлі cookie стосовно Відвідувачів сайту є добровільна, чітка, поінформована та однозначна згода Відвідувачів сайту.
   3.2. Відвідувачі можуть надати згоду або відмову на використання всіх або частини файлів cookie за допомогою натискання відповідних позначень на cookie – банері.
   3.3. Згода Відвідувача триває 30 календарних днів.
  4. Наші cookie:

   Назва Строк дії Провайдер Призначення
   Обов’язкові
   Cookie Script Consent 30 днів Cookie Script LLC Цей файл cookie використовується Володільцем для запам’ятовування налаштувань згоди на використання файлів cookie відвідувачів.
   Аналітичні
   _ga 2 роки Google LLC Цей файл cookie використовується для розрізнення унікальних користувачів шляхом присвоєння випадково сформованого номера в якості ідентифікатора клієнта. Він включається в кожен запит сторінки на сайті та використовується для обчислення даних відвідувачів, сеансів та кампаній для звітів про аналіз сайтів.
   _gid 1 день Google LLC Він зберігає та оновлює унікальне значення для кожної відвіданої сторінки та використовується для підрахунку та відстеження переглядів сторінки.
   Цільові
   _gat_gtag_ 1 хвилина Google LLC Цей файл cookie є частиною Google Analytics і використовується для обмеження запитів (частоти запитів).
   _fbp 3 місяці Facebook Використовується Facebook для доставки серії рекламних продуктів.
   Функціональні
   pll_language 1 рік Google LLC Збереження мовних налаштувань

    

  5. Провайдери файлів cookie:
   5.1. Google Analytics – це безкоштовний веб – сервіс для веб – аналітики. Сервіс надається надається Google LLC. Адреса: Google LLC, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, США. Політика конфіденційності Google.
   5.2. Facebook Ads – це веб – сервіс для веб – аналітики та налаштування таргетованої реклами. Сервіс надається Meta Platforms, Inc Адреса: 1 Hacker Way Menlo Park California 94025. Політика конфіденційності Meta щодо Facebook Ads.
  6. Відкликання згоди на використання файлів cookie:
   6.1. Відвідувач може у будь – який час відкликати згоду щодо всіх або частини файлів cookie за допомогою натискання відповідних позначень на cookie – банері.
  7. Видалення файлів cookie:
   7.1. Для видалення файлів cookie з комп’ютеру необхідно змінити налаштування браузера:
        ● 
   Safari
        ●  Google Chrome
        ●  Opera
        ●  Firefox
        ●  Vivaldi
        ●  Internet Explorer
        ●  Microsoft Edge
        ●  Komodo Dragon
        ●  Яндекс.Браузер
        ●  The Chromium Projects
   7.2. Щоб видалити файли cookie зі свого мобільного телефону, Вам необхідно проконсультуватися з інструкцією до свого телефонного пристрою.
  8. Звернення до нас:
   8.1. Ми просимо надсилати будь – які запитання щодо використання файлів cookie на електронну пошту info@atilog.ua. Ми надамо відповідь протягом 30 календарних днів.
  9. Внесення змін:
   9.1. Ми маємо право у будь – який час змінювати це Повідомлення про використання файлів cookie. Всі зміни стають чинними з моменту публікації на нашому сайті та зміни ефективної дати.
   9.2. У випадку значних змін ми повідомимо суб’єктів про це шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту або розміщення інформації на сайті.

   Ще в давнину майстри зберігали таємниці своїх технологій і передавали їх із уст в уста. Це давало змогу їхнім нащадкам продовжувати справу своїх предків та заробляти собі на життя. Цілі покоління завдяки своїй творчості та невтомній праці вдосконалювали технології, якими користувалися. Але, такий підхід не завжди давав змогу зберегти таємницю своєї розробки. Для захисту інтересів винахідників у ХХІV столітті з’являються охоронні грамоти, які гарантували їх власнику право володіти та розпоряджатися своїм винаходом на власний розсуд. Згодом охоронні грамоти замінили на патенти.

   Сьогодні патент на винахід оформлюється не тільки для захисту авторських прав, щоб потім використовувати у власній справі. Колективи винахідників прагнуть комерціалізувати результати власних наукових досліджень та отримати гідну матеріальну винагороду за власну працю, а підприємці для забезпечення конкурентоздатності своїх підприємств зацікавлені постійно впроваджувати нові технологічні рішення. 

   Для задоволення потреб обох сторін як раз і застосовують патентні дослідження. А якщо Ви ще не визначилися з чого почати, наші експерти готові прийти на допомогу.

   Що таке патентні дослідження і як вони можуть допомогти розвитку бізнесу?

   Визначення патентного дослідження наведено в Державному стандарті України «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» — це «… системний науковий аналіз властивостей об’єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об’єктів промислової власності».

   Патентні дослідження необхідні для забезпечення ефективної діяльності практично всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та напряму діяльності – це університети, науково-дослідні установи, розробники інноваційної продукції, промислові підприємства (малі, середні та великі) всіх галузей економіки, посередницькі фірми, підприємці, які виробляють високотехнологічну продукцію в обмеженому обсязі та інші.

   Розглянемо три види патентних досліджень: перевірка на новизну; дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку техніки та патентна чистота.

   Перевірка власної ідеї на новизну 

   В університетах та науково-дослідних інститутах цей вид досліджень використовується для підтвердження новизни отриманих результатів при виконанні наукових або науково-дослідних робіт. У разі отримання позитивного результату винахідники мають підстави для оформлення охоронних документів. Крім того, є можливість знайти колективи розробників чи окремих науковців для спільної праці, обміну результатами досліджень та досвідом.

   У підприємців інші інтереси. Вони перевіряють власні ідеї для можливості подальшого їх впровадження у власному бізнесі. Завдяки їх досвіду та творчому підходу до вирішення складних ситуацій, а також задля розвитку власного бізнесу новатори розробляють нові технічні рішення для удосконалення технологічного процесу на підприємстві. 

   Одним із існуючих методів захисту своєї інтелектуальної власності і є оформлення охоронних документів на особисту розробку. Деякі розробники відразу починають оформлювати заявку для отримання патенту. В такому разі є велика імовірність отримати відмову у національному патентному відомстві, або одержати інший негативний результат, який передбачає доопрацювання поданих документів. 

   Саме тому наші фахівці, перед подачею заявки на отримання патенту, радять провести патентні дослідження і переконатися, що Ваша ідея має новизну світового рівня, а вже потім залучати фахівців для підготовки та подачі заявки для отримання охоронного документа.  

   Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку техніки.

   Основна мета цього дослідження – запобігти розробці або впровадженню (використанню) мало ефективної технології, уберегтися від придбання застарілої техніки, ознайомитися з сучасними досягненнями в галузі науки і техніки, дізнатися про нові тенденції розвитку в певних галузях.

   Фахівці ознайомлюються з існуючими аналогами товарів та технологій, мають можливість оцінити технологічну розвиненість конкретної галузі. В результаті аналізу відсіються неконкурентоспроможні варіанти, з’явиться розуміння, який саме продукт/товар буде затребуваний у перспективі, є можливість знайти нові технологічні рішення для власного бізнесу, визначити ризики та резерви розвитку.

   Сьогодні наукові колективи витрачають багато часу для вирішення певних задач. Іноді на це можуть витрачатися роки. Одночасно у другого розробника може вже існувати готове технологічне рішення. На нього навіть існує патент або подана заявка на його отримання. Залишається лише знайти цього винахідника та з’ясувати, на яких умовах його винахід можна використовувати. 

   Такий підхід  надає можливість опрацювати існуючі сучасні технологічні рішення у конкретному напрямі, що сприяє скорішому закінченню власних досліджень та убереже від розробки непотрібних дублюючих технологій, заощадить ресурси підприємця та значно зменшить час для досягнення поставлених цілей.

   Дослідження на патентну чистоту.

   Цей вид досліджень повинен передувати етапу реалізації товару на новому ринку. Виявляються діючі ідентичні патенти, перевіряються суттєві ознаки. Якісний аналіз практично виключає ризик порушення прав третіх осіб.

   Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначає патентну чистоту, як «… властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її території прав інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій …». 

   Інформаційно-аналітичне дослідження патентної документації здійснюється у певному технологічному напрямі та за територіальними ознаками (країна, регіон або світовий масштаб). Тобто, визначається патентна чистота на певну дату і в конкретних країнах.

   Досліджуваний об’єкт інтелектуальної власності може охоронятись діючим патентом в одній країні і в той самий час не мати охорони на території інших країн світу. Крім того, патент має обмежений термін дії, тому для більш глибокого розуміння перспектив розвитку (завоювання) конкретного сегменту ринку патентна активність аналізується у динаміці.

   Зазвичай при проведенні експертизи на патентну чистоту досліджуються три сторони технології це: правова, технічна та економічна. 

   Правова сторона передбачає точне та всебічне вивчення юридичних питань з різних сторін для реальної оцінки ситуації навколо конкретного об’єкту.

   Дослідження технічних або інженерних питань необхідно для правильної оцінки (співставлення) технічної сутності об’єктів інтелектуальної власності, які вже захищені патентом з новою розробкою по їх суттєвим ознакам. 

   Економічна складова передбачає оцінку обсягу можливих претензій патентовласника, якщо будуть порушені права третіх осіб.

   За результатами проведених патентних досліджень оформлюється звіт та патентний формуляр відповідно до установленого законодавством порядку. Якщо замовник зацікавлений замовити додаткові розділи, то це обговорюється окремо.

   Отримані результати надають можливість відібрати найбільш ефективні рішення для розвитку власного бізнесу, визначити перспективні напрями, знайти партнерів або розробників для вдосконалення технологічного процесу. 

   Не витрачайте час даремно та отримайте доступ до інформації, про яку Ваші  конкуренти не знають! Компанія «ATILOG» дозволить Вам отримати послуги досвідчених патентних повірених, які нададуть вичерпну консультацію та проведуть патентні дослідження. На нашому рахунку сотні отриманих патентів та задоволених клієнтів. Саме з нами Ви зможете розвивати та захищати свій бізнес. Замовляйте патентні дослідження вже сьогодні!

   Звучить чудово, але у мене є кілька питань

   Зв'язатись