Posts Tagged ‘Patents’

Ще в давнину майстри зберігали таємниці своїх технологій і передавали їх із уст в уста. Це давало змогу їхнім нащадкам продовжувати справу своїх предків та заробляти собі на життя. Цілі покоління завдяки своїй творчості та невтомній праці вдосконалювали технології, якими користувалися. Але, такий підхід не завжди давав змогу зберегти таємницю своєї розробки. Для захисту інтересів винахідників у ХХІV столітті з’являються охоронні грамоти, які гарантували їх власнику право володіти та розпоряджатися своїм винаходом на власний розсуд. Згодом охоронні грамоти замінили на патенти.

Сьогодні патент на винахід оформлюється не тільки для захисту авторських прав, щоб потім використовувати у власній справі. Колективи винахідників прагнуть комерціалізувати результати власних наукових досліджень та отримати гідну матеріальну винагороду за власну працю, а підприємці для забезпечення конкурентоздатності своїх підприємств зацікавлені постійно впроваджувати нові технологічні рішення. 

Для задоволення потреб обох сторін як раз і застосовують патентні дослідження. А якщо Ви ще не визначилися з чого почати, наші експерти готові прийти на допомогу.

Що таке патентні дослідження і як вони можуть допомогти розвитку бізнесу?

Визначення патентного дослідження наведено в Державному стандарті України «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» — це «… системний науковий аналіз властивостей об’єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об’єктів промислової власності».

Патентні дослідження необхідні для забезпечення ефективної діяльності практично всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та напряму діяльності – це університети, науково-дослідні установи, розробники інноваційної продукції, промислові підприємства (малі, середні та великі) всіх галузей економіки, посередницькі фірми, підприємці, які виробляють високотехнологічну продукцію в обмеженому обсязі та інші.

Розглянемо три види патентних досліджень: перевірка на новизну; дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку техніки та патентна чистота.

Перевірка власної ідеї на новизну 

В університетах та науково-дослідних інститутах цей вид досліджень використовується для підтвердження новизни отриманих результатів при виконанні наукових або науково-дослідних робіт. У разі отримання позитивного результату винахідники мають підстави для оформлення охоронних документів. Крім того, є можливість знайти колективи розробників чи окремих науковців для спільної праці, обміну результатами досліджень та досвідом.

У підприємців інші інтереси. Вони перевіряють власні ідеї для можливості подальшого їх впровадження у власному бізнесі. Завдяки їх досвіду та творчому підходу до вирішення складних ситуацій, а також задля розвитку власного бізнесу новатори розробляють нові технічні рішення для удосконалення технологічного процесу на підприємстві. 

Одним із існуючих методів захисту своєї інтелектуальної власності і є оформлення охоронних документів на особисту розробку. Деякі розробники відразу починають оформлювати заявку для отримання патенту. В такому разі є велика імовірність отримати відмову у національному патентному відомстві, або одержати інший негативний результат, який передбачає доопрацювання поданих документів. 

Саме тому наші фахівці, перед подачею заявки на отримання патенту, радять провести патентні дослідження і переконатися, що Ваша ідея має новизну світового рівня, а вже потім залучати фахівців для підготовки та подачі заявки для отримання охоронного документа.  

Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку техніки.

Основна мета цього дослідження – запобігти розробці або впровадженню (використанню) мало ефективної технології, уберегтися від придбання застарілої техніки, ознайомитися з сучасними досягненнями в галузі науки і техніки, дізнатися про нові тенденції розвитку в певних галузях.

Фахівці ознайомлюються з існуючими аналогами товарів та технологій, мають можливість оцінити технологічну розвиненість конкретної галузі. В результаті аналізу відсіються неконкурентоспроможні варіанти, з’явиться розуміння, який саме продукт/товар буде затребуваний у перспективі, є можливість знайти нові технологічні рішення для власного бізнесу, визначити ризики та резерви розвитку.

Сьогодні наукові колективи витрачають багато часу для вирішення певних задач. Іноді на це можуть витрачатися роки. Одночасно у другого розробника може вже існувати готове технологічне рішення. На нього навіть існує патент або подана заявка на його отримання. Залишається лише знайти цього винахідника та з’ясувати, на яких умовах його винахід можна використовувати. 

Такий підхід  надає можливість опрацювати існуючі сучасні технологічні рішення у конкретному напрямі, що сприяє скорішому закінченню власних досліджень та убереже від розробки непотрібних дублюючих технологій, заощадить ресурси підприємця та значно зменшить час для досягнення поставлених цілей.

Дослідження на патентну чистоту.

Цей вид досліджень повинен передувати етапу реалізації товару на новому ринку. Виявляються діючі ідентичні патенти, перевіряються суттєві ознаки. Якісний аналіз практично виключає ризик порушення прав третіх осіб.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначає патентну чистоту, як «… властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її території прав інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій …». 

Інформаційно-аналітичне дослідження патентної документації здійснюється у певному технологічному напрямі та за територіальними ознаками (країна, регіон або світовий масштаб). Тобто, визначається патентна чистота на певну дату і в конкретних країнах.

Досліджуваний об’єкт інтелектуальної власності може охоронятись діючим патентом в одній країні і в той самий час не мати охорони на території інших країн світу. Крім того, патент має обмежений термін дії, тому для більш глибокого розуміння перспектив розвитку (завоювання) конкретного сегменту ринку патентна активність аналізується у динаміці.

Зазвичай при проведенні експертизи на патентну чистоту досліджуються три сторони технології це: правова, технічна та економічна. 

Правова сторона передбачає точне та всебічне вивчення юридичних питань з різних сторін для реальної оцінки ситуації навколо конкретного об’єкту.

Дослідження технічних або інженерних питань необхідно для правильної оцінки (співставлення) технічної сутності об’єктів інтелектуальної власності, які вже захищені патентом з новою розробкою по їх суттєвим ознакам. 

Економічна складова передбачає оцінку обсягу можливих претензій патентовласника, якщо будуть порушені права третіх осіб.

За результатами проведених патентних досліджень оформлюється звіт та патентний формуляр відповідно до установленого законодавством порядку. Якщо замовник зацікавлений замовити додаткові розділи, то це обговорюється окремо.

Отримані результати надають можливість відібрати найбільш ефективні рішення для розвитку власного бізнесу, визначити перспективні напрями, знайти партнерів або розробників для вдосконалення технологічного процесу. 

Не витрачайте час даремно та отримайте доступ до інформації, про яку Ваші  конкуренти не знають! Компанія «ATILOG» дозволить Вам отримати послуги досвідчених патентних повірених, які нададуть вичерпну консультацію та проведуть патентні дослідження. На нашому рахунку сотні отриманих патентів та задоволених клієнтів. Саме з нами Ви зможете розвивати та захищати свій бізнес. Замовляйте патентні дослідження вже сьогодні!

Звучить чудово, але у мене є кілька питань

Зв'язатись