Правила користування сайтом

Ефективна дата: 14.12.2021

Цей Договір приєднання укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю “АТІЛОГ” (надалі – Володілець) в особі керівника Хвостенко Владислава Сергійовича з однієї сторони та між будь – якою фізичною особою (надалі – Відвідувач), що отримала доступ до сайту або використовує його, з іншої сторони, про:

 1. Визначення термінів:
  1.1. Користування сайтом – означає використання сайту для відправки запиту Володільцю на надання  послуг й  ознайомлення з розміщеними на сайті текстовими матеріалами, графічними зображеннями та/або відеозаписами.
  1.2. Володілець – означає Товариство з обмеженою відповідальністю “АТІЛОГ” в особі керівника Хвостенко Владислава Сергійовича, що зареєстровано за адресою Україна, 61204, Харківська обл., місто Харків, проспект Людвіга Свободи, будинок 42, квартира 7 та внесено до ЄДР з ЄДРПОУ 35974114.
  1.3. Відвідувач – означає будь – яку дієздатну фізичну особу, яка використовує сайт та приєдналася до Договору приєднання. Кількість Відвідувачів є необмеженою.
  1.4. Договір приєднання (надалі – Договір) – означає договір приєднання відповідно визначення наданого у статті 634 Цивільного кодексу України.
  1.5. Ефективна дата – означає календарну дату з якої версія Договору розміщена Володільцем на сайті та відкрита до приєднання з боку Відвідувача.
  1.6. Приєднання – означає конклюдетну дію, яка підтверджує ознайомлення та згоду Відвідувача з умовами Договору приєднання. Такою конклюдентною дією є використання сайту.
  1.7. Сайт – означає сукупність програмних та медійних засобів, об’єднаних технічно та логічно під єдиним доменним ім’ям https://atilog.ua, у мережі Інтернет.
  1.8. Всі інші терміни, що не отримали визначення у цьому пункті, використовуються та тлумачаться відповідно до законодавства та ділової практики України.
 2. Предмет договору:
  2.1. На підставі Договору Володілець зобов’язується безоплатно надавати послугу Відвідувачу з доступу до сайта, а Відвідувач зобов’язується користуватися сайтом відповідно до умов Договору.
  2.2. Інформація, розміщена на сайті, не є публічною офертою та/або договором приєднання про надання юридичних, бухгалтерських, консультаційних та інших послуг. Інформація з сайту надається виключно для цілей реклами Володільця.
  2.3. Інформація, розміщена на сайті, не юридичною, бухгалтерською та іншою консультацією.
 3. Інтелектуальна власність:
  3.1. Володільцю належать виключні майнові права та право власності (володіння, користування, розпорядження) на сайт, доменне ім’я, текстові матеріали, графічні зображення,  відеоматеріали та інші об’єкти інтелектуальної власності, що розташовані на сайті.
  3.2. Об’єкти інтелектуальної власності, що розташовані на сайті, але виключні майнові права на них належать третім особам, залишаються власністю відповідних третіх осіб. Володілець використовує такі об’єкти інтелектуальної власності на підставі згоди їх власників та/або доброчесного використання (англ. fair use).
  3.3. Володілець не відчужує та не передає Відвідувачу у виключну, невиключну та одиничну ліцензію виключні майнові права та право власності (володіння, користування, розпорядження) на всі об’єкти інтелектуальної власності з пункту 3.1 Договору під час приєднання останнього до Договору.
 4. Відмова від гарантій та відповідальності:
  4.1. Володілець відмовляється від будь – яких прямих та непрямих письмових та усних гарантій щодо достовірності інформації, розміщеної на сайті, постійної безперебійної та/або без проблемної роботи сайту та можливості отримати доступ до сайту з будь – яких пристроїв з використанням будь – яких веб – браузерів.
  4.2. Володілець не несе майнової відповідальності за будь – які збитки, упущену вигоду, господарські санкції, адміністративні та кримінальні штрафи, моральну шкоду та інші втрати, які завдало та/або може завдати Відвідувачу користування сайтом.
 5. Термін дії та внесення змін:
  5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту приєднання Відвідувача до нього.
  5.2. Строк Договору починає свій перебіг з моменту приєднання Відвідувача до нього та закінчується з моменту розірвання Договору Сторонами.
  5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
  5.4. Зміни до цього Договору дійсні за умови того, що вони вносяться Володільцем та складаються у електронній формі у виді змін у Договорі. Зміни набирають чинності з моменту їх внесення до Договору та зміни ефективної дати.
  5.5. Сторон, що бажає розірвати цей Договір, може зроботи це, повідомивши іншу Сторону про це шляхом направлення листа на електронну пошту іншої Сторони за 1 (один) календарний день до бажаної дати розірвання Договору. Договір буде вважатися розірваним після перебігу 1 (одного) календарного дня.
 6. Застосовуване право та вирішення спорів:
  6.1. Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі інші питання не визначені у Договорі регулюються відповідно до законодавства України.
  6.2. За невиконання або невідповідне виконання власних обов’язків Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
  6.3. Усі спори, що виникають або можуть виникнути між Сторонами вирішуються у претензійному порядку.
  6.4. Сторона, яка має претензію, повинна скласти її у письмовій формі та надіслати на електронну пошту іншої Сторони.
  6.5. Сторона, яка є отримувачем претензії, повинна надати мотивовану письмову відповідь на неї протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії.
  6.6. Усі претензії, що надсилаються будь – якими іншими видами зв’язку, крім визначених вище, не мають розглядатися.
  6.7. Якщо Сторони не змогли вирішити спір у претензійному порядку, вони можуть передати його до компетентного суду за місцезнаходженням Володільця.
 7. Інші умови:
  7.1. Обробка персональних даних Відвідувача регулюється відповідно до Повідомлення про обробку персональних даних, що розміщене на сайті.
  7.2. Використання файлів cookie відбувається відповідно до Повідомлення про використання файлів cookie, що розміщене на сайті.
  7.3. Цей Договір містить повну домовленість та розуміння між Сторонами щодо предмету Договору та замінює всі попередні письмові та усні угоди, обговорення або заяви між ними щодо вищенаведеного.
  7.4. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору (або його частину) буде визнано недійсним або відповідне положення (або його частина) не матиме юридичної сили, таке положення застосовується у найповнішому дозволеному обсязі з метою втілення намірів Сторін, а решта цього Договору продовжує діяти в повній мірі.
  7.5. Сторони заявляють та гарантують, що:
        7.5.1 мають усі права та повноваження для укладення цього Договору.
        7.5.2. не є сторонами будь-якої угоди, судового рішення або наказу, несумісного з умовами цього Договору.

  Відвідувач зобов’язаний направити запит на електронну пошту Володільця info@atilog.ua при виникненні будь – яких питань щодо Договору.


  Звучить чудово, але у мене є кілька питань

  Зв'язатись