Договори у сфері інтелектуальної власності

Хочете продати всі права/частину прав на об’єкт авторського права (веб-сайт, комп’ютерну програму, базу даних чи інший твір)?

Договір про передачу (відчуження) (не)виключних майнових прав:

Відчуження прав, наприклад на ТМ, відбувається за допомогою укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Відповідно до ч.1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Для цього договору необхідні наступні відомості та документи:

  • копія свідоцтва на знак для товарів і послуг;
  • реквізити особи (фізичної або юридичної) – власника торгової марки;
  • реквізити особи (фізичної або юридичної) – правонаступника;
  • на яких умовах власник торгової марки, як об’єкта інтелектуальної власності, здійснює передачу права на її використання – за грошову винагороду або безкоштовно.

Юристи Atilog із радістю допоможуть Вам!

Бажаєте здати об’єкт авторського права в оренду?

Ліцензійний договір про надання прав на використання:

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Юристи Atilog проконсультують Вас стосовно обрання виду ліцензії, а також складуть такий договір, який захищатиме Ваші права та інтереси!

Бажаєте замовити твір та отримати права, коли він буде готовий ?

Договір про створення на замовлення:

За договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов’язується створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об’єкта замовником.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Юристи Atilog проконсультують Вас, а також складуть такий договір, який захищатиме Ваші права та інтереси!

Бажаєте укласти договір між співавторами?

Договір між співавторами твору:

Відповідно до законодавства України  авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визнається такою, що має самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно.

Аби мати змогу захистити себе і свої права, ми пропонуємо Вам звернутися за допомогою в складанні договору між співавторами твору до фахівців Atilog!

Отримати права на те, що зробив працівник?

Службовий договір:

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Тобто це твір, створений за умовами трудового договору або службового завдання. 

Відповідно до ч.2 статті 440 Цивільного кодексу України майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ч.2 статті 429 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Таким чином, важливим є правильне оформлення розподілу майнових прав.

Зрозуміло, що роботодавець не може розраховувати на автоматичне отримання майнових прав на службові твори. Для цього необхідно правильно прописати відповідні положення в трудовому договорі, або скласти службовий договір.Саме ці договори є інструментами доказування належності прав тій чи іншій особі.

Ми з радістю допоможемо Вам правильно скласти договір про розподіл майнових прав на службовий твір або скорегувати трудовий договір!

Звучить чудово, але у мене є кілька питань