Авторське право

Авторські права- це сукупність прав, які отримуєте Ви, як автор літературного, мистецького чи наукового твору, одразу ж після його створення (охоронятися авторським правом можуть і веб-сайти, і комп’ютерні програми, бази даних, зрештою все, перераховане в ст. 8 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”).   Ці права поділяються на немайнові та майнові.

Відповідно, немайнові права є невідчужуваними, вони можуть належати лише фізичній особі-автору. Вони включають у себе право бути визнаним автором твору, право дозволяти чи забороняти використовувати  твір під справжнім ім’ям автора, псевдонімом або без зазначення імені, право дозволяти або забороняти оприлюднення твору, а також право захисту твору та репутації автора. 

Майнові ж права належать до таких, які можна передавати чи відчужувати. Вони включають в себе: право на відтворення, право на поширення,право на імпорт,право на публічну демонстрацію або публічне виконання, право на публічне сповіщення, право на переклад і право на переробку. 

Авторське право виникає з моменту створення твору і не вимагає реєстрації. Однак, ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам заздалегідь полегшити захист своїх прав, зареєструвавши авторське право.

Звучить чудово, але у мене є кілька питань