Обрання класу МКТП

Відповідно до п. 2 ст. 494 Цивільного Кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено Законом. Пунктом 4 статті 7 Закону встановлено, що заявка на знак повинна містити перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

Відповідно до п. 4.2.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг – під час формальної експертизи перелік товарів і/або послуг, зазначений у заявці, перевіряється на:

– відповідність чи узгодженість наведених у переліку найменувань товарів і/або послуг з найменуваннями товарів і послуг того чи іншого класу МКТП;

– правильність здійсненого заявником групування товарів і/або послуг по класах МКТП.

Україна входить до складу країн-учасниць Ніццької угоди, які утворюють Спеціальний союз у межах Паризького союзу по охороні промислової власності та застосовує МКТП як основну класифікацію для реєстрації знаків і вказує у своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів МКТП, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак.

МКТП з моменту прийняття постійно оновлюється і удосконалюється відповідно до новітніх тенденцій ринку товарів і послуг.

Отож, обрання класу МКТП є вкрай важливим. Юристи Atilog допоможуть Вам визначитись та подати заявку.


Звучить чудово, але у мене є кілька питань

Зв'язатись